Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké typy osobních údajů sbíráme, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme. Pro účely tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se pojmem „osobní údaje“ rozumí jakékoli informace, které vás identifikují jako jednotlivce.

Sběr osobních údajů

Na našich webových stránkách sbíráme osobní údaje pouze tehdy, pokud nám je dobrovolně poskytnete. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo jiné informace, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře.

Účel sběru osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být použity k následujícím účelům:

  • Zajištění odpovědí na vaše dotazy nebo žádosti.
  • Poskytování informací o našich produktech, službách nebo nabídkách, pokud jste nám poskytli souhlas k marketingovým komunikacím.
  • Zlepšení uživatelského zážitku na našich stránkách a vyhodnocení účinnosti obsahu a reklamních kampaní.
  • Dodržování právních požadavků a závazků v souladu s platnými předpisy.
  • Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s třetími stranami, pokud nám k tomu neudělíte souhlas, nebo pokud to nevyžaduje platný zákon. Můžeme však sdílet anonymní nebo agregované statistické údaje s našimi partnery pro účely analýzy a vylepšení našich služeb.

Bezpečnost osobních údajů

Používáme adekvátní technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením. Přestože se snažíme maximalizovat bezpečnost vašich údajů, nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost přenosu nebo uchovávání dat na internetu.

Práva subjektu údajů

Máte právo požádat o informace o tom, jaké osobní údaje o vás máme uloženy, a můžete požádat o jejich opravu, doplnění nebo vymazání, pokud jsou nepřesné nebo neaktuální. Můžete také požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo podat námitku proti jejich zpracování. Pro uplatnění svých práv nás prosím kontaktujte na info@hajr.cz.

Změny tohoto prohlášení

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být občas aktualizováno. V případě významných změn v našem přístupu k ochraně osobních údajů vás o tom budeme informovat na našich webových stránkách.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno naposledy dne 1.8.2023.