Efektivní strategie pro řízení pracovníků na mezinárodní úrovni

Čím dále více firem a podniků rozšiřuje své působení do zahraničí a zaměstnává tak pracovníky z různých koutů světa a kultur. Řízení pracovní síly v globálním měřítku se tak postupně stává velmi řešeným tématem na poli moderního managementu. Zahrnuje dohled nad různorodou skupinou jednotlivců z různých kulturních, jazykových a geografických prostředí. Efektivní strategie pro řízení globální pracovní síly může firmám pomoci zajistit, aby jejich zaměstnanci byli produktivní, angažovaní a motivovaní k dosažení cílů celé společnosti. Jakou účinnou strategii však zvolit?

Pochopte kulturní rozdíly

Pokud zaměstnáváte pracovníky napříč světem, je velmi důležité porozumět kulturním rozdílům, které mezi vašimi zaměstnanci existují ať chcete nebo ne. Mohou mít totiž významný dopad na to, jak pracovníci vnímají svou práci, jak komunikují se svými kolegy a jak reagují na vedení. Udělejte si čas, abyste se dozvěděli o kulturním zázemí svých zaměstnanců a přizpůsobte tomu svůj styl řízení a práce napříč firmou.

Vytvořte jasné komunikační kanály

Komunikace je klíčová, i když sedí vaši zaměstnanci hned ve vedlejší kanceláři. O to víc, pokud máte předávat informace, kompetence nebo nařízení do jiného státu. Vytvořte si proto jasné komunikační kanály, které vám umožní zůstat v kontaktu se svými zaměstnanci bez ohledu na to, kde se nacházejí. Využívejte videokonferencí, rychlých zpráv, e-mailů nebo interních systémů. Zajistěte, aby vaši všichni věděli, kdy a jak mohou vás, nebo ostatní členy manažerského týmu, kontaktovat.

Poskytněte odpovídající školení

Poskytování adekvátního školení vaší pracovní síle je nezbytné pro jejich úspěch. Školení může zaměstnancům pomoci porozumět zásadám a postupům společnosti a také tomu, jak efektivně vykonávat svou práci. Zajistěte, aby bylo poskytováno v takové formě, která je přístupná všem zaměstnancům bez ohledu na jejich místo výkonu práce.

Podporujte smysl pro komunitu

Budování komunity napříč globálními týmy může pomoci podpořit pozitivní a spolupracující pracovní prostředí. Povzbuzujte zaměstnance, aby se účastnili teambuildingových aktivit a společenských akcí, které jim umožní navázat s kolegy vztah. Obzvlášť důležité je to pro ty zaměstnance, kteří pracují na dálku nebo v geograficky rozptýlených lokalitách.

Zajistěte dodržování místních zákonů a nařízení

Řízení globální pracovní síly vyžaduje dodržování místních zákonů a předpisů v každé zemi, kde firma působí. Ujistěte se, že rozumíte zákonným požadavkům v každé zemi a že vaše zásady a postupy jsou s nimi v souladu. Pozor si dejte především na pracovní zákony, daňové předpisy a zákony o ochraně osobních údajů.

Stanovte si jasné cíle a očekávání

Stanovení jasných cílů a očekávání pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich působení je zásadní pro dosažení celkového úspěchu. Ujistěte se, že vaši zaměstnanci rozumí cílům společnosti i tomu, jak jejich práce přispívá k jejich dosažení. Vždy si stanovte očekávání i cíle realistické a takové, které zohledňují kulturní i geografické rozdíly mezi vašimi zaměstnanci.

Kdo za tím stojí?

Řízení pracovní síly na globální úrovni je odpovědností manažerského týmu společnosti, který zahrnuje vedoucí pracovníky, odborníky na lidské zdroje a všechny, kteří jakkoliv pracují na úrovni komunikace všech pracovníků. Jednotliví zaměstnanci však také nesou odpovědnost za pochopení a dodržování zásad a postupů společnosti, a dále i za efektivní komunikaci se svými kolegy a manažery. Při řízení tohoto typu pracovní síly je navíc důležité spolupracovat i s místními partnery a dalšími zainteresovanými stranami v zemích, kde firma působí. Tím si také pomůžete zajistit již zmíněné dodržování místních zákonů a předpisů i vybudování pevných pracovních vztahů. V neposlední řadě je však potřeba vyžadovat sdílenou odpovědnost, a to jak mezi vedením společnosti, tak i jejími zaměstnanci a se všemi zainteresovanými stranami.

Líbil se vám článek?

Více kvalitního obsahu pro profesionály v oboru HR najdete na našem blogu.